2021

Vzhledem k situaci kolem koronaviru se první akce mohli uskutečnit až v měsíci červnu.

Od měsíce října jsme začali s knihovnickými lekcemi pro žáky ZŠ. Bohužel s ohledem na covidovou situaci proběhli pouze 3 lekce, pro 1., 2. a 6. třídu.

Fotografie z akcí naleznete na našem Facebooku