Pasování prvňáčků na čtenáře a první školní setkání s knihovnou

23.06.2021

Pasování prvňáčků na čtenáře a první školní setkání s knihovnou

Dne 23.6.2021 od 10 hod zaplnila knihovnu třída prvňáčků. Děti se prvně seznámily s prostředím knihovny, značením jednotlivých knih a procesem půjčení knihy. Následovalo praktické zařazování vybraných knih zpět do regálů. Žáci měli za úkol ve skupinkách poznat, kam kniha, která jim byla knihovnicí určena, patří a spolu s knihovnicí ji vrátit na místo. Poté se žáci rozdělili do skupinek, aby procvičili gramotnosti - doplňovali, spojovali a přiřazovali. Poté předvedly děti básničku pro knihovnici, kterou se naučily ve škole. Poslední část programu patřila samotnému pasování na rytíře Řádu čtenářského. Děti po složení čtenářského slibu obdržely z rukou knihovnice Pamětní list, čtenářský průkaz s ročním členstvím do knihovny zdarma, klíčenku s logem města, ručně vyrobenou záložku od jedné z našich čtenářek a knížku První školní výlet od M. Fišarové.

Fotografie z akce naleznete na našem Facebooku zde.