Knihovnická lekce Neposedná písmenka

04.10.2021

Knihovnická lekce Neposedná písmenka pro 2. třídu

V pondělí 4.10.2021 navštívily knihovnu děti z 2. třídy s paní učitelkou Macháňovou a paní asistentkou Havlíčkovou. Tématem lekce byla Neposedná písmenka. Žáci si měli formou hry procvičit svou znalost psaní písmen a čtení textu.

Na úvod byli žáci rozděleni do 4 skupin. V první části lekce obdržela každá skupinka 1 knihu. Žáci postupně dostali od knihovnice 4 různé knihy k prolistování. Měli se u prohlížení soustředit na to, zda se jedná o příběh, básničky, rýmovačky, jaké jsou hlavní postavy nebo třeba název knihy. Poté jim knihovnice s asistentkou Petrou Ducháčkovou rozdala text natisknutý na 4 různé barevné papíry. Žáci měli nejprve za úkol postupně hledat po knihovně písmenka své barvy a poté je doplňovat do textu. Jakmile měla skupinka všech 10 písmenek, začala doplňovat písmenka psacím do textu. Tím si procvičili psaní velkých a malých písmen. Poté u kontroly žáci text předčítali knihovnici a ve své skupince se spravedlivě střídali po větách. Na závěr se knihovnice dětí ptala, z jaké knihy podle nich byl úryvek. Většina dětí správně uhodla, že se jednalo o ukázku z knihy I. Březinové Žofinka Ofinka.

Dále následovala aktivita na procvičení psaní vlastních jmen a rýmů. Žákům byl rozdán úryvek z knihy od J. Žáčka Hádanky a luštěniny Krámek.

Lekce měla dětem ukázat, že písmenka sice mohou být neposedná, ale pilným trénováním je lze snadno zkrotit.

Fotografie z akce naleznete na našem Facebooku zde.