Knihovnické lekce Jaro a Cizí zeď

27.04.2022

Knihovnické lekce Jaro pro 1. stupeň a Cizí zeď pro 9. třídu

Ačkoliv byla knihovna pro rekonstrukci zavřena, rozhodli jsme se po domluvě s vyučujícími uspořádat 25. 4. a 27. 4. 2022 knihovnické lekce pro školní družinu a pro 9. třídu přímo v prostorách ZŠ.

Nejprve jsme v pondělí 25. 4. 2022 navštívily 9. třídu s knihovnickou lekcí Cizí zeď. Lekce jako taková je zaměřena na procvičování gramotností, konkrétně té čtenářské, mediální a digitální. Lekce byla rozdělena do dvou hlavních částí. V první části se žáci zaměřili na případ influencera Kazmy a jeho sázku s Leošem Marešem o ferrari. Celé video ohledně dané kauzy shlédli s paní učitelkou Klusákovou v předchozí hodině, tedy všichni měli o problematice slušné povědomí. V návaznosti na to si měli uvědomit vliv médií a sociálních sítí na člověka a společnost. V části druhé se konkrétně zabývali vlivem sociálních sítí na člověka a společnost, zkusili si také napsat na konkrétní "zeď" svých spolužáků přímo ve třídě. Diskuse byla dynamická a přínosná po celou dobu lekce, žáci perfektně a otevřeně spolupracovali k danému tématu.

Pro obě třídy školní družiny bylo jako téma vybráno Jaro. Nejprve jsme 25. 4. 2022 navštívili třídu školní družiny paní učitelky Nečasové, kde převažují žáci 1. a 3. třídy. Pro žáky byly nachystány. různé aktivity, práce probíhala ve skupinách i individuálně. Nejprve si vyzkoušeli skupinové aktivity k tématu, následně spolupracovali v týmu při vyplňování křížovky a nakonec procvičili gramotnosti v obrázkových spojovačkách.

Ve středu 27. 4. 2022 byl program připraven také pro třídu školní družiny paní učitelky Pařilové. Zde jsou žáci hlavně 2. a 3. třídy, ale také několik čtvrťáků. Program byl uzpůsoben s ohledem na to, že někteří žáci absolvovali podobný program už v pondělí. V první části lekce žáci plnili aktivity ve skupinách, v části druhé zapojovali mozkové závity u obrázkových příběhů.

Fotografie z akcí naleznete na Facebooku.