Knihovnická lekce Přísloví pro 7. třídu

23.03.2022

Knihovnická lekce Přísloví pro 7. třídu

Kvůli proticovidovým opatřením jsme byli nuceni na chvíli s lekcemi přestat. Ve středu 23.3.2022 jsme po delší odmlce mohli přivítat další třídu na knihovnickou lekci. Tématem lekce byla Přísloví. Lekce se zúčastnilo celkem 23 žáků 7. třídy s panem třídním učitelem Švancarou a paní asistentkou Činčurovou. V první části měli žáci za úkol do textu doplnit chybějící slova, aby uvedená přísloví dávala smysl. S úkolem se perfektně poprali a poté si spolu s knihovnicí vlastními slovy jednotlivá přísloví vysvětlili. Ve druhé části následovala práce ve skupinkách, kdy byly pro žáky připraveny různé aktivity - spojovačka, doplňovačka, pexeso a kreslící aktivity, které si postupně mezi sebou všechny skupiny prostřídaly. Všechny skupinky se jednomyslně shodly na tom, že TOP byly kreslící aktivity.

Fotografie z akce naleznete na našem Facebooku zde.