Knihovnická lekce Neposedná písmenka a Pasování na čtenáře

11.06.2024

V úterý 11. 6. 2024 dopoledne patřila knihovna žákům 1. třídy ZŠ. Nejprve byla pro žáky připravena knihovnická lekce s názvem Neposedná písmenka. Žáci byli rozděleni do 4 skupin po 4-5 dětech. Nejprve měli za úkol najít po knihovně poztrácená písmenka a následně je doplnit na chybějící místa do textu. Poté si společně doplněný text přečetli nahlas a přiřadili knihu, ze které byl úryvek použit. Žáci tak mimo jiné procvičili svoji čtenářskou gramotnost a ukázali svoje dovednosti. 

Druhá část lekce byla věnována slavnostnímu Pasování na čtenáře. Ještě před samotným aktem žáci hromadně zazpívali knihovnici písničku Není nutno a někteří z odvážlivců přednesli poté samostatně básničku. Mezi rytíře Řádu čtenářského bylo pasováno 18 žáků. Žáci obdrželi knihu Kouzelné brýle od Zuzany Pospíšilové, která byla pořízena pro účely pasování v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Dále dostal každý z nich pasovací glejt, čtenářskou průkazku, poukázku na roční členství v knihovně zdarma a klíčenku od Města Březová nad Svitavou. 

Jelikož nám zbývala chvilka času, někteří z již pasovaných čtenářů procvičili ještě svoje znalosti v doplňovačce, jiní prozkoumali taje knihovny.

U celé akce nesměl chybět knihovní skřítek Knihovníček. Pro paní knihovnici měli žáci připravený milý dáreček v podobě sladkosti a květiny. Moc děkujeme! Děkujeme rovněž všem prvňáčkům za účast, paní učitelce a paní asistentce za spolupráci, paním učitelkám ze ZŠ za již tradiční zapůjčení meče a pláště a Městu Březová nad Svitavou za dotování dárků na akci.

Fotografie z akce naleznete zde