Čtenářský klub

18.08.2023

Tajemný hrad Svojanov a Bohuslav Březovský

První čtenářský klub proběhl ve čtvrtek 17.8.2023. Pro účastníky klubu bylo nejprve připraveno pár slov o autorovi, jeho životě a tvorbě, o historii hradu Svojanova a o knize samotné. Následovalo předčítání z knihy Tajemný hrad Svojanov prokládané krátkým shrnutím příběhu prázdninového dobrodružství skupinky dětí v čele s vypravěčem celé knihy, Františkem Povídálkem. 

Prvního klubu se zúčastnili jen samí dospělí, kteří tak alespoň rádi zavzpomínali na svoji oblíbenou dětskou knížku. Vzhledem k tomu, že všichni ze zúčastněných knihu četli, osvěžili jsme si v paměti jména i příběhy svojanovských strašidel jako je třeba pan Hamrlík a jeho ohnivá svině, baba Kalafuna, Mezulíni či obr Pulusán.

Atmosféra setkání byla velice příjemná. Děkuji účastnicím, že přinesli na ukázku různá vydání Tajemného hradu a jiné Březovského tvorby.

Fotografie z čtenářského klubu naleznete na našem Facebooku.